ABB Offshore systems kjøpte Umoe Olje og gass i 2000. Da bestod bedriften av tre klubber. En klubb i ABB Offshore Systems og to klubber i Umoe olje og gass, en i Kristiansund og en i Haugesund.

Den lokale verkstedklubben ved Umoe Averøy (seinere Kristiansund) ble lagt under verkstedklubben ved Umoe Olje og gass, men ble allikevel opprettholdt som egen lokal klubb med drøftingsrett, men ikke forhandlingsrett.
I 2001 ble de tre klubbene sammenslått og det ble en fordelingsnøkkel i forhold til hvem som skulle sitte i klubbstyret (12 personer). I 2001 ble det arbeidet med klubbstrukturen og medlemmene fikk mulighet til å sende inn forslag på kandidater til de ulike vervene. Fra årsmøtet i 2002 ble det avholdt frie valg på alle kandidatene.

Klubben har ca 700 medlemmer pr.november 2009.

Lederne for de lokale klubbutvalgene ble valgt på de respektive lokasjonene i henholdsvis Kristiansund, Bergen, og Haugesund.

Klubben er i dag tilknyttet fire avdelinger:
Avdeling 57 Fellesforbundet (Nord-Rogaland). Denne avdelingen har 90% av medlemmene.
Sandnes og omegn fagforening avd.44
Bergen jern og metall avd.5
Nordmøre Fagforening avd.65


I tillegg er Per Bjørn Eriksen valgt til leder i region Rogaland Fellesforbundet fra 2003.

Historikk om bedriften og klubben i Haugesund.
Bedriften var et skipsverft og reparasjonsverksted grunnlagt som Haugesunds Mekaniske Verksted i 1900 på Risøy i Haugesund. Tidlig på 70-tallet gikk bedriften over til å bygge offshoremoduler og flytende produksjonsanlegg for olje. Bedriften ble kjøpt opp av Jens Ulltveit Moe i 1990, skiftet navn til Umoe Haugesund i 1996 og Umoe olje og gass i 1997. I tillegg til å bygge offshorekomponenter, hadde bedriften flere prosjekter i forbindelse med ferdigstillelse av oljeinstallasjoner offshore. De viktigste er Oseberg C, Brage, Troll B, Visund og Troll C.
Bedriften ble også store på vedlikehold og modifikasjoner offshore og er i dag størst i dette markedet i Norge. (ca.54 installasjoner).

Verkstedklubben ved bedriften ble opprettet for over 90 år siden og har vært en viktig brikke i alle disse årene. I de siste 10 år har klubbleder, nestleder og sekretær/kasserer samt hovedverneombud vært fristilt for å jobbe med service overfor sine medlemmer.
Klubbstyret har bestått av 12 personer. Disse var forhandlingsutvalget, en tillitsvalgt fra hver av avdelingene i bedriften (en for sveis/plate, en for rør/mekanisk osv.) i tillegg til hovedverneombudet.

Klubben hadde tilhørighet til Haugesund jern og metall avd.57 Fellesforbundet (nå avdeling 57 fellesforbundet) og har alltid vært godt representert i avdelingsstyret. I tillegg har flere av tidligere tillitsvalgte verv i forbundet og LO. Her er noen eksempler:
- Einar Sigurd Birkeland som er rektor på Sørmarka kurs og konferansesenter (LO skolen)
- Kåre Karlsen som er LO`s anleggsekretær og har kontor i Haugesund.
- Odd Sjursen som er organisasjonsarbeider for Fellesforbundet i Nord-Rogaland
- Einar Nymann som er organisasjonssekretær i LO i Haugesund og omegn.


Historikk om den opprinnelige jern og metallklubben i ABB Offshore Systems.
Jern og Metall klubben i ABB Offshore systems (heretter kalt ABB) ble startet i sin nåværende form i 1988. Den ble da startet i et firma som hette Terotec, som da fikk en vedlikeholdskontrakt på Statfjordfeltet ,og dermed måtte ansette en god del personell. Etter diverse sammenslåinger og oppkjøp gjennom årene, er vi i dag ansatt i ABB.
Tilhørighet:
Selv om klubben hadde medlemmer stasjonert både i Stavanger (Dusavik) og i Øygarden (Sture), lå hovedkontoret for vår medlemsmasse på Forus og derved var det naturlig å samle alle i avd. 44. Sandnes Jern og Metall Fellesforbundet, region Rogaland. Klubben hadde representasjon i følgende fora:

Fellesforbundets avd. 44. (styret), Fellesforbundets Petroleumsforum, Oljekartellet`s Samarbeidsutvalg, FF`s representant i OLF`s prosjekt kalt "Etablering av områdeberedskap", Konsernstyret, bedriftsutvalget, bransjeutvalget, pensjonskasse, LO utvalg, bedriftsstyret, AMU og BU i ABB.

Medlemmene hadde ansettelsesforhold på 3 forskjellige avdelinger; contracting (reiseavdeling), Dusavik (verksted) og Sture (verksted).

Klubben bestod før samlingen av ca.130 medlemmer.