Lenker

 

Startsiden                                           
Arbeids og administrasjonsdepartementet

Dagbladet                                          
Faktaheftet Norsk petroleumsvirksomhet

VG                                                    
Olje og energidepartementet

Dagsavisen                                         
Nettleksikon

Stortinget                                           
Aibel

ODIN                                                
Statoilhydro

NHO                                                 

Fagforbundet for industri og energi      
offshore.no

ConocoPhillips                                     

Fellesforbundet                                  
LO aktuelt

LO i Norge                                        
LO favÝr

El & IT  aibel                                     
AOF i Norge

Fagforbundet for industri og energi      
SÝrmarka studiesenter

Ekofisk komiteen                               
Oljedirektoratet

Arbeidstilsynet                                   
Avdeling 57 Fellesforbundet

AOF Haugaland                                 
Kristiansund Fagforening avd.65                                               
Region Rogaland Fellesforbundet

Velferdsklubben i Haugesund