Johan Sverdrup-oppdrag til Aibel

Aibel er i dag tildelt kontrakten for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten har en estimert verdi på åtte milliarder kroner.
At Aibel nå vinner dette prestisjeprosjektet viser at vi hevder oss i skarp konkurranse, at vi har en robust gjennomføringsmodell og den nødvendige kompetansen og erfaringen. Vi har skreddersydd organisasjonen for å gjennomføre effektive nybyggsprosjekt, er topp motivert og gleder oss til å ta fatt på dette store og viktige industriprosjektet sammen med Statoil, sier konsernsjef Jan Skogseth i Aibel.

Johan Sverdrup field centre
Illustrasjon: Statoil

Kontrakten, som vil bli styrt fra selskapets Oslo-kontor, byr på en rekke spennende oppgaver. Den omfatter både prosjektering, innkjøp og fabrikasjon (EPC), og vil på det meste engasjere over 3.000 medarbeidere. Arbeidet starter umiddelbart.

Tre moduler
Plattformdekket til boreplattformen vil bestå av tre moduler. Aibel skal bygge den største modulen, hoveddekket (MSF), ved selskapets verft i Thailand. Borestøttemodulen (DSM), som er den nest største, vil bli bygd ved selskapets verft i Haugesund. Den siste modulen, boreenheten (DES), skal bygges hos samarbeidspartner Nymo i Grimstad. 

Høsten 2017 starter arbeidet med å sammenstille de tre modulene. Dette vil skje ved selskapets verft i Haugesund. Den ferdige plattformen skal overleveres til Statoil i andre kvartal 2018. 

Prestisjeprosjekt
Oppdraget har en estimert verdi på åtte milliarder kroner. I tillegg til Nymo, som skal bygge den ene modulen, blir også Odfjell og National Oilwell viktige bidragsytere. Konsernsjef Jan Skogseth er trygg på at Aibel vil gjøre prosjektet til en suksess for oppdragsgiver Statoil.

– Gjennom Gudrun- og Trollprosjektene viste vi at vi har evne til å levere store EPC-prosjekt. Siden den gang har vi optimalisert gjennomføringsmodellen og jobbet hardt for å effektivisere organisasjonen og arbeidsmetodene. Å vinne dette prestisjeprosjektet gir oss en unik mulighet til å bevise vår leveringsevne, sier han.

Skreddersydd og kompetent organisasjon
Aibel har komponert en optimal organisasjon for å gjennomføre et effektivt nybyggsprosjekt.

– Med svært kompetente og erfarne ledere og fagfolk legger vi opp til et omfattende samspill mellom de ulike lokasjonene. Dette stiller høye krav til kompetanse, samarbeid og gjennomføringsevne, men vil samtidig føre til en mer optimal gjennomføring av prosjektet, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør for Feltutvikling. 

Aibel beregner å bruke nærmere 6.000 årsverk på Johan Sverdrup-prosjektet, fordelt på de ulike disiplinene. I tillegg kommer alle ringvirkningene i og rundt områdene der prosjektet skal gjennomføres.

Ny modifikasjonskontrakt til Aibel

Aibel har signert kontrakten for Kalstø Robustness Project (KaRP). Prosjektet går ut på å oppgradere ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift i framtiden.
 
Contract signing
Kontrakten ble signert av Jorun Leirvåg, innkjøpsleder i Statoil, og Jan Ståle Skår, konserndirektør V&M modifikasjoner i Aibel (foto: Statoil).

Studier har tidligere avdekket aldring av komponenter og økende behov for vedlikehold på Kalstø-anlegget. I den forbindelse har Statoil på vegne av Gassco gitt Aibel i oppdrag å oppgradere anlegget for å ivareta sikker og pålitelig drift. Kontrakten, som nylig ble signert, omfatter blant annet bygging av nytt kontrollrom, samt utskifting av eksisterende kontrollsystem og gammelt instrumenteringsutstyr. I tillegg skal en fjerne eksisterende pig-sluse, som er tilkoblet Statpipe, samt installere nytt ventilsystem.  

Oppgraderingene som skal gjøres på Kalstø, skal bidra til å opprettholde sikker og pålitelig drift fram til 2050. Kontrakten omfatter både prosjektering, innkjøp, demontering og installering. Den har en verdi på cirka 320 millioner kroner og vil på det meste engasjere rundt 60 ingeniører og administrativt personell samt rundt 80 operatører fra Aibel. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå fram til årsskiftet 2016/2017.

Kalstoe plant
Kalstø ilandføringsanlegg (foto: Øyvind Sætre/Gassco)

Fakta:
Ilandføringsanlegget på Kalstø består av fire rørledninger, inkludert ventiler, sluser og tilsvarende utstyr for Statpipe, Sleipner kondensat og Åsgard.
De eldste rørledningene har vært i drift siden 1985.
Anlegget på Kalstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er driftsansvarlig.

Aibel skal klargjøre Petrojarl Knarr

Det nybygde flytende produksjonsskipet Petrojarl Knarr er ankommet fra Korea til Aibel sitt verft i Haugesund. Her skal skipet gjøres klar før installasjon på Knarr-feltet.
Oppdraget bidrar til full beskjeftigelse ved verftet i de neste ukene, før Petrojarl Knarr etter planen forlater Aibel igjen innen utgangen av september.

Knarr og Dolwin
Petrojarl Knarr er ankommet til Aibel i Haugesund. Her ligger i øyeblikket også vindplattformen Dolwin beta. (foto: Aibel)                                                  

Klargjøringen av Petrojarl Knarr er med å understreke Aibels ekspertise når det gjelder kravene på norsk sokkel. Samtidig sier det en del om selskapets allsidige kompetanse og kapasitet ved verftet i Haugesund.

Petrojarl Knarr er bygget av Samsung i Korea for Teekay. Det flytende produksjonsskipet er 256 meter lang og 48 meter bred. Skipet har en produksjonskapasitet på 63,000 fat olje per døgn, og en lagringskapasitet på 800,000 fat olje. Petrojarl Knarr skal operere på Knarr-feltet lokalisert vest for Florø. Operatør er BG Norge. 


Resultatet for Industrioverenskomsten offshore, ISO og tradisjonell Verksted.

Det er innført 2-4 som normal rotasjon.

Ved korte oppdrag eller oppdrag som ikke lar seg gjennomføre med 2-4 rotasjon skal bedrift og arbeidstakernes tillitsvalgte utarbeide alternativ i et samarbeid.

Manglende timer i 2-4 rotasjonen skal ikke inngå i den årlige avregningen med minustid. Den årlige avregningen gir ikke overtidsbetaling før et ordinært årsverk er arbeidet.

 Fortløpende daglig overtidsarbeid, forlenget oppholdsperiode osv skal selvsagt utbetales som overtid uavhengig av årlig avregning. Ingen skal pålegges å jobbe inn manglende timer i en 2-4 rotasjon.

Som kompensasjon for manglende timer i 2-4 rotasjonen er alle uavhengig av rotasjonen gitt følgende ekstra lønnsløft:

Offshoretillegget gis et ekstraordinært løft med 3,7% (kr 2,45 ) pluss kr. 3,00.

Dette er sammen med det generelle tillegget på kr 0,75 = kr. 6,20.

 Offshoretillegget skal i mellomoppgjøret 2015 økes med den prosentvise lønnsveksten i henhold til SSB statistikk.

Ved mellom oppgjøret 2013 var denne veksten 4%. Vist vi forutsetter den samme prosenten i 2015 skal offshoretillegget økes automatisk med Ca kr 4,80 i 2015.