Bedriftsklubben Aibel

Sammen står vi sterke

Velkommen til Bedriftsklubben Aibel!

Bedriftsklubben har den glede å gi alle medlemmene tilgang til den

nye hoved informasjonskanalen til bedriftsklubben, der dere alle medlemmer har egen profil.


Vi vil på denne siden informere dere om nyheter, lønnsavtaler, protokoller, forsikring,

Pensjon, HMS og velferd.


Det vil være mulig å komme i kontakt med oss direkte fra siden og vi kan svar direkte fra siden.


Ønsker deg velkommen !

Medlemsfordeler

  • Gode Forsikringsavtaler
  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen).
  • 37,5 timer eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • Minst 50 % og ofte 100 % overtidstillegg
  • Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg (avtalefestet pensjon)
  • 5 uker ferie og 12 % feriepenger
  • Rett til juridisk bistand/vurdering ved oppsigelse. Gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig
  • Rett til juridisk bistand/vurdering ved yrkesskade. Gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig
Logg inn Registrer deg

Tjenesten er levert av bedriftsklubb.no
© 2020 Fellesforbundet Bedriftsklubben Aibel